Екстра приходот, граѓаните да го пријават најдоцна до 15 март, потсетува УЈП.

Ваква обврска имаат сите оние кои остварено и други приходи, освен плата и пензија: Како што се закуп или подзакуп, приход од авторски права, права од индустриска сопственост, дивиденди, учество

Читај повеќе