На Истокот не му требаат работници. Од вкупно 10.000 активни огласи, овде се одвај 130.

На Истокот не му требаат работници. Од вкупно 10.000 активни огласи, овде се одвај 130, односно само 0,5 % од вкупниот број на слободни работни места. По општини, најголема потреба

Читај повеќе