ИАТРАЖУВАЊЕ: ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ БЕЗ ОСНОВНИ ЗДРАВСТВЕНИ,СОЦИЈАЛНИ И ОБРАЗОВНИ УСЛОВИ.

Лицата со попреченост не ја добиваат потребната социјална и здравствена заштита, ниту пак образовниот процес е соодветно прилагоден на нивните потреби. Ова го покажа истражувањето на здружението за поддршка на

Читај повеќе