РАСТАТ ТРОШОЦИТЕ ЗА ЖИВОТ

Потрошувачката кошничка на истокот трипати поскапа од платата. Пресметките покажуваат дека во првиот месец од годината трошоците за живот се зголемиле, односно трошоците за храна и комуналии изнесувале околу 32.000

Читај повеќе