ОДГОВОР НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ПЕКЕВСКИ, ПО ВЧЕРАШНИТЕ ОБВИНУВАЊА ОД ОК ВМРО ДПМНЕ.

ОДГОВОР НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ ПЕКЕВСКИ, ПО ВЧЕРАШНИТЕ ОБВИНУВАЊА ОД ОК ВМРО ДПМНЕ.
март 31 12:20 2021

По вчерашниот прес на ОК ВМРО ДПМНЕ Берово, во кој истакнаа дека градоначалникот Пекевски склучил и потпишал купопродажен договор за продажба на градежно земјиште во Берово во споственост на РМ, на правен субјект од дрвно – преработувачката индустрија, кој истиот како што велат потоа еднострано го раскинува, наместо да направи солемизација, свој одговор даде и градоначалникот Пекевски.

Инаку на пресот ОК Вмро Дпмне Берово, додадоа дека и покрај тоа што купувачот уредно ја платил договорената купопродажна цена и данокот на промет на недвижности, поради раскинување на договорот од страна на градоначалникот, правниот субјект повел судска постапка, по која веќе има правосилна судска пресуда, во која се пресудени судски трошоци во висина од 221.224 илјади денари, кои мора да се исплатат од буџетот на Општината, всушност од парите на граѓаните на Берово – додадоа од партијата.

Во продолжение еве го и одговорот од градоначалникот Пекевски:

  Категории: