ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВИТЕ НА СОВЕТОТ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СМОЈМИРОВО

ИЗБРАНИ ЧЛЕНОВИТЕ  НА СОВЕТОТ НА МЕСНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СМОЈМИРОВО
ноември 10 22:00 2022

Денеска се избрани членовите на Советот на месна заедница Смојмирово:

Давор Спенџарски
Влатко Миовски
Катерина Спенџарска
Ѓорѓи Тасевски
Милан Штрбевски

Постапката за предлагање, утврдување и избор на членови на Советот на месната заедница Смојмирово, ја спроведе Комисијата за спроведување на постапка за избор на членови на Советите на месните заедници формирана со решение.

Советите на месните заедници се многу важни за истакнување на приоритетите на секоја заедница, со цел да бидат партиципативно тело во донесувањето на одлуките на локално ниво.

Во следните неколку денови, советите на месните заедници ќе се формираат во сите села а формираните совети на првиот собир ќе изберат и свој претседател.

  Категории: