ВО ПЕТОК АКЦИЈА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ОПОЖАРЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО МАЛЕШЕВИЈАТА

ВО ПЕТОК АКЦИЈА ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ОПОЖАРЕНИТЕ ПОДРАЧЈА ВО МАЛЕШЕВИЈАТА
ноември 17 15:56 2021

ЈП ,,Национални шуми” подружница ,,Малешево” Берово во соработка со Општина Берово и ЈПКР ,,Услуга” Берово, во петок 19.11.2021 година,   организира Акција за пошумување на опожарените подрачја во Малешевијата.

Ќе бидат засадени околу 4000 садници од зимзелни дрвја, а ќе се пошумува пределот над  месност викана ,,Три реки”, на регионалниот пат Берово- Струмица, од десна страна, пределот кој беше опожарен пред неколку години.

Кон акцијата можат да се приклучат сите граѓани , кои сакаат доброволно да помогнат кон обновување на шумите во Малешевскиот регион.

Збирно место е шумска барака на месност викана ,,Три реки” во 9 часот.

  Категории: