Манастир “Св. Архангел Михаил“

На самиот влез брегалничко – абланечката клисура, каде што Брегалница започнува на навлегува во беровско поле се наоѓа манастирот “Свети Архангел Михаил”, кој што е изграден во 1818 година. Изграден

Читај повеќе

Рождество на Пресвета Богородица

Рождество на Пресвета Богородица-Берово Црквата Рождество на Пресвета Богородица е еден од препознатливите белези на Берово и центар на збиднувањата за жителите и посетителите. Црквата е изградена во 1912 година,

Читај повеќе

Манастир Св. Пресвета Богородица (Источен Петок)

Речиси во сите населени места во Малешевијата постои барем по една добро зачувана или пак реновирана црква. Истите се со различна историска и културно – уметничка вредност, исполнети се со

Читај повеќе

Цркви и манастири во беровските селски населби.

“Св. Петка“ во с. Русиново Црквата “Св. Петка” се наоѓа на излезот од селото Русиново, на патот кој води кон селото Владимирово. Таа датира од првата половина на деветнаесетиот век, богата

Читај повеќе