врати се на почетната страница

Беровски толковник на зборови

Беровски толковник на зборови.

Дел од зборовите во Малешевскиот говор, каде специфичен е преводот кој е со повеќе зборови. Идејата на рубриката е токму тоа, па затоа можете и вие да ни пишувате и

Читај повеќе