СООПШТЕНИЕ: СЕ БАРААТ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА ВО ДУБРОВНИК Р.ХРВАТСКА.

СООПШТЕНИЕ: СЕ БАРААТ РАБОТНИЦИ ЗА РАБОТА ВО ДУБРОВНИК Р.ХРВАТСКА.
септември 27 11:14 2018

Се побаруваат градежни работници за Дубровник, Р. Хрватска, за извршување на градежни работи, рестарвирање и реновирање на угостителски објекти, апартмани, повеќе катници и инт. Инфо за градежни работници и помошници за работен ангажман во Дубровник

Како прво, не станува збор за вработување преку надредени агенции за работа туку, директно вработување во компаниите за работа и извршување на градежни работи. Со ова, работниците директно примаат и извршуваат наредби од претпоставените лица. Кои, исто така, ги примаат и сите забелешки, поплаки и пофалби од вработените и ги пренесуваат директно кон топ менаџментот.

Секој кандидат за работа за својот работен ангажаман во некоја од компаниите за работа, добива бесплатно сместување, бесплатна хранарина, автомобил (некои од компаниите го обезбедуваат ова), патни трошкови и опрема за работа.

Месечниот надомест за изврешните работни активости изнесува 1200 еура за мајстори и 900 еура за помошници.

Секој вработен добива од 80 до 110 евра средства за хранарина. Овие средства се поделуваат на 4 дела во текот на целиот месец.

Износот на првата плата за мајсторите изнесува 1.000 евра, поради малата ефективност која што ќе ја имаат додека ја запознаат работата, другите месечни надоместоци остануваат на 1,200 еура месечен приход, до крајот на работниот ангажамн кој завршува на 1 јуни, 2019 година.

За помошниците, првиот месечен надомест изнесува 750 евра, а останатите месечни надоместоци до 1 јуни, 2019 година, изнесуват 900 евра.

Компаниите обезбедуваат: дозвола за работа, здравствено и пензиско осигурување, банкарски сметки и останата документација, која ја пропишуваат европските стандарди за работа.

Бројот на работници е неограничен!!!

Секој кандидат за работа кои се пријавил за оваа работа, мора да поседува претходно работно искуство.     

 

Правила до кои треба да се држат вработените

– Вработените од Р.М кои ќе отидат на работа во овие компании, а воедно доаѓаат преку компанијата за човечки ресурци HR Monday, не им е дозволено да нудат свои блиски познаници и претходни соработници за работа во истите компаниите. Сите кандидати за работи кои оствариле договор и ангажман за работа преку HR Monday, мора претходно да ја известат агенцијата или посредувачите преку кои го пронашле ангажманот. Во спротива, во ваквиот вид ситуации, работниот ангажман на неформалниот понудувач на работа т.е работникот кои нудел своит работници, неговиот ангажман се прекинува.

– Работниците кои го пронашле работниот ангажамн преку компанијата за човечки ресурси HR Monday, строго им се забранува јавно агетирање, дебатирање и пропагирање на политички теми и стратегии поврзани со  политиките на Р. Србија и Р. Хрватска.

Сите кои се заинтересирани да напоменеме дека се тргнува следната недела од понеделник до петок.

За подетални информации и привавување јавете се во редакцијата на Малеш Нет тел.077 748 208.

  Категории: