Рождество на Пресвета Богородица

Рождество на Пресвета Богородица
март 12 20:16 2018

Рождество на Пресвета Богородица-Берово

Црквата Рождество на Пресвета Богородица е еден од препознатливите белези на Берово и центар на збиднувањата за жителите и посетителите. Црквата е изградена во 1912 година, а е осветена во 1922. Во 1930 г. била изградена камбанарија. Има облик на еднокорабна градба од поголеми размери, со полукружна апсида однадвор. Во внатрешноста, во горниот дел завршува со рамна таваница, зелено обоена, со тоа што делот од централниот простор е повисок и има украсни полиња.

 

ГАЛЕРИЈА

 

  Категории: