ООУ “Дедо Иљо Малешевски” распишува литературен конкурс по повод Денот на училиштето

ООУ “Дедо Иљо Малешевски” распишува литературен конкурс по повод Денот на училиштето
април 04 14:19 2023

ООУ„ Дедо Иљо Малешевски“ – Берово по повод Денот на училиштето распишува литературен конкурс на тема, „Дедо Иљо, војводата – гордост на Малешевијатa “

Право на учество имаат учениците од петто до деветто одделение од Општина Берово.

Личните творби може да бидат напишани во поезија и проза.

Творбите да бидат шифрирани, а во мал плик да стои шифрата, името и презимето , кое одделение и  од кое училиште доаѓа ученикот.

Добитниците на трите најдобри творби ке бидат наградени.

Личните творби да се достават кај библиотекарот Невенка Радинска во Берово.

Конкурсот трае од 3.4.2023 до 19.4. 2023 година.

  Категории: