ОД 1 ДЕКЕМВРИ НАЈЛОНСКИТЕ КЕСИ ЌЕ ЧИНАТ 15 ДЕНАРИ.

ОД 1 ДЕКЕМВРИ НАЈЛОНСКИТЕ КЕСИ ЌЕ ЧИНАТ 15 ДЕНАРИ.
септември 15 22:51 2021

На денешната седница на Собранието на РСМ беа усвоени Законот за управување со отпадот, Законот за управување со пакување и отпад од пакување, Законот за управување со дополнителни текови на отпад и Законот за проширена одговорност на производителот за управување со посебните текови на отпад. Гласањето за овие четири закони следи откако во август годинава од пратениците беа донесени Законот за управување со батерии, акумулатори и отпадни батерии и акумулатори и Законот за електрична и електронска опрема и отпадна електрична и електронска опрема.

„Подготовката на законите траеше долг временски период, со учество на меѓународни и локални експерти, преку консултација со засегнатите страни, општините, колективните постапувачи и комуналните претпријатија, невладиниот сектор и јавноста, со цел вградување на потребите на засегнатите страни и втемелување на принципите на заштита на животната средина во еден функционален систем кој конечно ќе биде имплементиран соодветно и во пракса“, изјави денеска министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини.

Овие шест закони за управување со отпад ќе имаат конкретно влијание врз граѓаните и компаниите во земјава. Меѓу бројните промени, од 1 декември 2021 година пластичните ќеси кои граѓаните ги купуваат по продавници ќе чинат 15 денари по парче, со што треба да се дестимулира купувањето на ваквите производи што ја загадуваат околината. За средствата од продадените пластични ќеси трговците ќе мора да водат евиденција по квартали, а надоместоците ќе треба да ги уплаќаат на посебна сметка на органот за животна средина.

Исто така, од 1 декември 2021 година ќе се забрани за користење пластичното пакување за еднократна употреба во угостителските објекти што се наоѓаат во заштитените подрачја во земјава.

Целокупната законска материја за управување со отпад е обемна, а Европската комисија уште во минатогодишниот Извештај за напредокот на нашата земја кон ЕУ упати критика дека законите за управување со отпад не се донесени. И покрај тоа што овие закони владата ги усвои на крајот од минатата година, тенкото собраниско мнозинство на власта и блокадата на Собранието на РСМ го одолговлечи нивното донесување.

„Јавната расправа да биде закажана по завршување на периодот на летните одмори, со цел присуство на сите релевантни чинители“, побараа тогаш од невладиниот сектор.