ОДРЖАНА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ, ЗА КРЕИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА.

ОДРЖАНА СРЕДБА СО ГРАЃАНИТЕ, ЗА КРЕИРАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА БЕРОВО ЗА 2021 ГОДИНА.
ноември 21 16:19 2020

Започнуваат консулативните граѓански средби, во кои граѓаните, ќе можат дирекно да учествуваат во креирање на Буџетот на општина Берово за 2021 година.

Во рамките на буџетскиот прцес, вчера Градоначалникот на општина Берово, одржа состаноци со претставници од невладиниот сектор и со претставници од месните заедници.

На двата состаноци, беа давани предлози и идеи, од кои дел се веќе предвидени во програмите за реализација, дел ќе бидат предвидени, а дел ќе останат како препорака, во иднина да бидат предвидени.

Помеѓу предлозите имаше проекти од инфраструктура, туризам, социјална заштита, енергетска ефикасност, спорт и сите беа насочени кон подобрување на животот на граѓаните, рече Билјана Каламадевска соработник за односи со јавност во Општина Берово.

Како што истакна, Градоначалникот на општина Берово, Звонко Пекевски, учеството на граѓаните, во процесот на креирање на Буџетот, е многу важно, бидејќи ваквите средби, се можност, да се слушне гласот на граѓаните и од нив произлегуваат многу проект идеи, од кои во иднина никнуваат и реализирани проекти.

На самиот почеток на креирање на Буџетот на општина Берово за 2021 година, граѓаните имаа можност, во писмена форма да ги поднесат нивните предлог проект идеи, при што поднесени се околу 10 проекти.

Во периодот што следи ќе бидат одржани уште неколку zoom средби и на крајот, граѓаните, на партиципативен начин, со мнозинство гласови, ќе одлучат, што е она што е приоритет да биде реализирано во 2021 година.

  Категории: