Нови законски измени, полицијата ќе има право да ви ја одземе возачката и возилото.

Нови законски измени, полицијата ќе има право да ви ја одземе возачката и возилото.
декември 06 12:20 2020

Исклучување од сообраќај и одземање на возилото во рок од три дена доколку истото е неисправно и одземање на возилото во рок од 90 дена доколку предизвика бучава или пак е нерегистирано. Ова го предвидуваат новите законски измени кои ги подготви Министерството за внатрешни работи, а веќе се собраниска процедура. 

Измените на Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, покрај ова предвидуваат и одземање на возачката дозвола и исклучување на возачот во сообраќајот. Во предлот законот кој е доставен до сообрание се вели дека полициски службеник може да одземе возачка дозвола или да исклучи возач од сообраќајот доколку:   управува со возило или што се обидува да управува со возило, ако е очигледно дека возачот е во таква психофизичка состојба, се утврди дека во организмот има алкохол или дека покажува знаци на алкохолно растројство, како и кон возачот за кого ќе утврди дека е под дејство на алкохол, ќе утврди дека му е изречена прекршочна санкција забрана за управување со моторно возило, а забраната не е запишана во возачката дозвола, односно во возачката книшка, не поседува возачка дозвола односно нема возачка дозвола од определена категорија или управува со возило во време кога е во сила прекршочната санкција забрана на управување со моторно возило и ќе го затече да управува со возило, а не користи или ги нема при себе помагалата кои се наведени во неговата возачка дозвола.

Законските измени деновиве се очекува да го поминат собранискиот комиски филтер, а до крајот на годината да стапат на сила.

  Категории: