ЗАПОЧНУВА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦА “ПЛАЧКОВИЧКА” ВО БЕРОВО

ЗАПОЧНУВА ИЗГРАДБАТА НА УЛИЦА “ПЛАЧКОВИЧКА” ВО БЕРОВО
март 27 11:13 2022

Се решава голем проблем на жителите од ул.,,Плачковица” во Берово, при што започна изградбата на пристапната улица.

Калта од малата уличка во централното градско подрчје, ќе биде заменета со бехатон плочки.

Реконструкцијата на оваа улица, која долги години наназад, не е реконструирана, а се наоѓа во центарот на Берово, има големо значење за беровчани, затоа што ќе добијат подобра пристапност, а посебно за жителите кои живеат таму, со што ќе им се олесни пристапот до семејните куќи и ќе добијат соодветна патна инфраструктура.

Од Буџетот на општина Берово за 2022 година, за оваа улица, се издвоени средства во износ од 822.940,00 денари .

  Категории: