Д-р Весна Марковска, педијатар од Берово е добитник на највисокото признание на Лекарската комора за 2021 година

Д-р Весна Марковска, педијатар од Берово е добитник на највисокото признание на Лекарската комора за 2021 година
јуни 08 23:39 2022

Д-р Весна Марковска, педијатар од Берово е добитник на највисокото признание на Лекарската комора за 2021 година, Плакета „Св.Наум Охридски“.

Д-р Марковска образование го стекнала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, каде што во 1984 завршува Медицински факултет. Својот професионален пат го започнува во 1985 година со вработување во Здравствен Дом Берово, каде што работи како лекар во службата за општа медицина, итна медицинска помош и домашно лекување на подрачјето на општина Берово.
Следствено на големата посветеност на работата во службата за општа медицина, д-р Марковска завршува специјализација на Педијатрија на Медицинскиот факултет во Скопје, по што се вработува во диспанзерот за новородени, доенчиња, деца и млади вo Берово. Од 2007 година започнува да работи како матичен лекар во „ПЗУ Др. Весна Марковска”, каде нуди здравствена помош на околу 4000 пациенти, со два тима.

Таа е посветена на волонтерски работи и на превентивни прегледи на новородени и доенчиња како единствен педијатар во околината на Берово. Благодарение на нејзината волонтерска дејност, породилниот оддел во Општина Берово сеуште опстојува и се поддржува. Позната по својата скромност и хуманост, д-р Весна е во секој момент е достапна како за своите пациенти, така и за пациентите на други матични лекари во Берово и околината. Посебен нагласок се стави кон нејзиниот придонес за време на Ковид пандемијата, вклучена во лекување на 708 ковид позитивни пациенти, само 40 се пратени на болничко лекување, додека другите д-р Марковска ги лекува со посети во домовите и редовни контроли.

Наградата „Св. Наум Охридски“ е највисоко признание на Комората кое се доделува на доктор на медицина за особени остварувања во областа на здравството, односно на доктор кој особено се истакнал со совесно и одговорно извршување на докторската професија, ја стекнал довербата на пациентите и остварил особено добри резултати во нивото лекување, остварил добра соработка и однос со своите колеги и доследно се придржувал кон принципите на медицинската етика и Кодексот на медицинската деонтологија.

  Категории: