ВО ПЕТОК ЌЕ СЕ ПРСКА ПРОТИВ КОМАРЦИ ВО ПЕХЧЕВО

ВО ПЕТОК ЌЕ СЕ ПРСКА ПРОТИВ КОМАРЦИ ВО ПЕХЧЕВО
јуни 30 10:57 2022

Општина Пехчево ја информира јавноста дека на 01.07.2022 година, (петок) во периодот од 19:00 – 04:00 часот ќе се спроведе терестичко (од земја) третирање против комарци на територијата на општина Пехчево (Пехчево и околните населени места).

Со третирањето ќе бидат опфатени течението на реката Писа во Пехчево, барскиот систем Езерце и сите зелени површини и улици во градот и околината односно, границата на третирање започнува од северо-запад од атарот на с.Чифлик и течението на река Писа во правец на Пехчево, притоа опфаќајќи ги сите зелени површини во градот, сообраќајници, места за одмор, протечни, стоечки води и сл.Од градскиот стадион и градските гробишта третирањето ќе продолжи во правец на север, северо-исток кон м.в. ,,Елата,, и с.Негрево.Во правец на југ и југо-запад третирањето ќе се спроведе во правец на индустриската зона за мало стопанство, кон месноста ,,Бодовица,, и градската депонија.

Општината апелира пчеларите од Пехчево и околните места во периодот на третирањето да ги обезбедат своите пчелни кошници заради избегнување на можноста од негативни влијанија, односно безбедноста на пчелните семејства.

Во случај на врнежи прскањето ќе се одложи за наредниот ден во истото време, односно доколку временската нестабилност продолжи терестичкото третирање на возрасни комарци ќе се одолжи за оној ден кога ќе се создадат услови за тоа.

  Категории: