ВО БЕРОВО ФОРМИРАН ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА (ВИДЕО)

ВО БЕРОВО ФОРМИРАН ЛОКАЛЕН СОВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА (ВИДЕО)
декември 07 20:17 2022

Денеска, во Берово, е одржан првиот состанок на новиот Локален Совет за превенција,кој е формиран како советодавно и координативно тело, заради остварување на соработка и зацврстување на влијанието во јавноста, во работата на полицијата.

Беровскиот совет за превенција , брои 9 членови:

1. Маја Рашковска – Основно јавно обвинителство Берово

2. Митко Каламадевски – Командир на полициско одделение за безбедност во патниот сообраќај

3. Васко Мамучевски – Помошник командир за јавен ред и мир и превенција

4. Марија Буровска – Претседател на Совет на Општина Берово

5. Герасим Гриовски – Член на Совет на Општина Берово

6. Јаворка Постоловска- од областа на образованието

7. Спец.д-р Весна Коловска- од областа на здравството

8. Ирена Коловска – Општина Берово (општинска администрација)

9. Јасмина Соколовска – Здружение на граѓани

Целта на локалниот совет за превенција, е да се воспостави ефикасен превентивен систем во зголемување на безбедноста на граѓаните и да се изнајде начин, што полесно да се решаваат евентуалните проблеми и девијанти појави, со кои се соочуваат граѓаните.

Исто така Советот за превенција, ќе има за задача да го унапредува системот на безбедност во заедницата и преку тоа, да го подигне квалитетот на живот на граѓаните, но и чувството на безбедност и сигурност во заедницата.

Градоначалникот Пекевски, истакна дека локалниот совет за превенција, ќе овозможи зајакнување на полициската ефикасност, унапредување на безбедноста во заедницата и подигнување на нивото на сигурност на граѓаните.

Мандатот на членовите на Локалниот Совет за превенција е четири години.

Локалниот Совет за превенција е една од најпрепознатливите алатки, за развивање и градење на концептот Полициско работење во заедницта, особено во локалната самоуправа. Локалниот Совет за превенција, значително помага за градење доверба и за подобрување на партнерството помеѓу институциите, локалната самоуправа и граѓаните.

Голем број земји во светот, успешно применуваат сличен метод за полициско работење во заедницата, но сепак, секоја земја го прилагодува истиот спрема сопствената култура, потреби и демократскиот капацитет на институциите, како и нивната сервисна улога.

  Категории: