Велосипедската патека „Убавините на Пехчево на велосипед“

Велосипедската патека „Убавините на Пехчево на велосипед“
март 13 01:32 2018

Патеката е со вкупна должина од 10km и истата го поврзува градот Пехчево со трите туристички локалитети „Вртена скала“, „Делибови кашчи“ и „Јудови ливади“ и со инсектојадното растение Drosera rotundifolia. Истата е маркирана, поставени се информативни табли, патокази, канти за отпад долж истата, изготвена е мапа за Ваше олеснато движење.

Уште една успешна приказна на екипата на Малеш – Нет, за успешно учество на реализиран проект на велосипедската патека „Убавините на Пехчево на велосипед“ во чест за мојот колега Зоки Двојаковски кој веке не е меѓу нас, со огромна постхумна почит кон него и продолжување на неговото дело. Ни недостигаш мој пријателе….

  Категории: