(Видео) На третата форумска сесија, граѓаните ги истакнуваа нивните приоритети

(Видео) На третата форумска сесија, граѓаните ги истакнуваа нивните приоритети
ноември 07 17:39 2022

Денеска жителите на општина Берово, имаа можност да гласаат и да ги истакнат приоритетните програми, но и проекти, кои би требало општината да ги реализира.

Според присутните граѓани,  најприоритени за реализација, се  Програмите за развој на спорт и спортско рекреативни активности, Програма за поттикнување на развојот на туризмот, Програма за активностите на Општина Берово во областа на културата  и Програма за изработка на урбанистички планови, додека помалку приоритени се   Програма за  уредување  на  градежно  земјиште и   Програма за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести.

Присутните граѓани, ги рангираа предложените проекти по приоритет:

 1. Тротоар на ул. „Моша Пијаде“ од старо Борово до Хотел Манастир 60 БОДОВИ
 2. Реконструкција на отворен канал за атмосверски води на ул. 23ти Авгус 57 БОДОВИ
 3. Реконструкција на кров на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово 55 БОДОВИ
 4. Продолжување на трим стазите – патеките на Беровско Езеро 52 БОДОВИ
 5. Божиќен концерт со изложба на стара архитектура од Малешевијата 50 БОДОВИ
 6. Автоматско системско наводнување на тревникот на ОФК Малеш 47 БОДОВИ
 7. – Востановување на фестивал Малешевијата пее од срце 44 БОДОВИ
 8. Санирање на старата соблекувална во ОФК Малеш 44 БОДОВИ
 9. Нови пластични столчиња на трибините на ОФК Малеш 41 БОД
 10. Почесто организирање на еколошки акции за пошумување со вклучување на учениците и друго население, не само ЕЛС 34 БОДОВИ
 11. фотоволтаици на кров на ОЈУДГ „23-ти Август“ Берово 33 БОДОВИ
 12. Детско повеќенаменско игралиште на ридот кај Ромската заедница 29 БОДОВИ

На вкупно трите форумски сесии, присутните, преку своето учество, имаат можност да се запознаат и да дискутираат за реализацијата на буџетот на општина Берово за тековната 2022, и да даваат предлози за планирање на буџетот за следната 2023 година.

Воедно, присутните можност да предлагаат, дискутираат и одлучат кои се приоритетни активности, да бидат ставени во  програмите за 2023 и понатаму да бидат составен дел на Буџетот на општината за 2023 година. Се разбира дека дел од проектите, ќе бидат веднаш ставени за реализација, а дел ќе се сметаат како приоритети во изработката на техничка проектна документација и ќе бидат реализирани во следната година.

Присуството на жителите, здруженијата на граѓани и претставниците  на  институциите, како и нивното активно учество на сесиите, беше  од големо значење за успешно спроведување на буџетскиот форум и даде голем придонес за креирање на Буџет на општина Берово за 2023, по мерка на граѓаните.

На третата форумска сесија, исто така беа проследени и предлозите, кои беа истакнати како приоритети преку социјалните мрежи на општина Берово и на градоначалникот:

 1. Реконструкција на Улица 3
 2. Вода за пиење на Линако
 3. Автобуски линии, како што имаше порано- Автобуска станица и линии за Скопје и другите градови
 4. Развој на руралниот туризам
 5. Кружен тек на патот Берово Струмица, кај раскрсницата Берово Владимирово Струмица
 6. Асфалт и улично осветлување на ул. Кочо Рацин
 7. Спортско игралиште во ромското маало
 8. Да се пополнат дупките на ул. 15 корпус
 9. Да се отвори фирма да има каде да работат луѓето
 10. Да се активира ресторантот на Беровско Езеро
 11. Да се исчисти депонијата на Бучвар кај с. Русиново
 12. За почисто Берово, кантите и контејнерите да се чистат 2 пати неделно

Им благодариме на сите жители, на Општина Берово, кој беа дел од форумскиот процес.

  Категории:
напиши коментар

0 Коментари

Сеуште нема коментари!

Биди прв што ќе коментира.

Напиши коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.