ДИК: СОБРАНИ СЕ ПОТПИСИ ЗА 39 КАНДИДАТИ И ГРУПИ ИЗБИРАЧИ, СЕ СОБИРААТ ЗА УШТЕ 45.

ДИК: СОБРАНИ СЕ ПОТПИСИ ЗА 39 КАНДИДАТИ И ГРУПИ ИЗБИРАЧИ, СЕ СОБИРААТ ЗА УШТЕ 45.
август 27 23:22 2021

Заклучно со 26 август 2021 година, во подрачните одделенија и канцеларии на ДИК собрани се потписите за:

1. Група избирачи Петар Камчевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

2. Група избирачи Ристо Сакалиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

3. Група избирачи Аки Акиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

4. Група избирачи Франческо Наков, листа на кандидати за членови на совет на општина Чешиново- Облешево,

5. Група избирачи Јана Белчева Андреевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар.

6. Група избирачи Борче Бучиновски, листа на кандидати за членови на совет на општина Могила,

7. Група избирачи Сејдо Селиов, листа на кандидати за членови на совет на општина Виница,

8. Група избирачи Фатмир Лимани, кандидат за градоначалник на општина Кичево,

9. Група избирачи

10. Агим Садику, листа на кандидати за членови на совет на општина Кичево,

11. Група избирачи Сенад Усеиноски, кандидат за градоначалник на општина Охрид,

12. Група избирачи Арбен Демироски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

13. Група избирачи Антонио Наумовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

14. Група избирачи Димитар Вељановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

15. Група избирачи Жарко Стеваноски, кандидат за градоначалник на општина Прилеп

16. Група избирачи Дарко Конески, листа на кандидати за членови на совет на општина Прилеп,

17. Група избирачи Слободан Даневски, кандидат за градоначалник на општина Свети Николе,

18. Група избирачи Ристе Андонов, листа на кандидати за членови на совет на општина Свети Николе,

19. Група избирачи Хамди Сулејмани, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

20. Група избирачи Гарп Немиш, листа на кандидати за членови на совет на општина Велес,

21. Група избирачи Жика Стојановски, кандидат за градоначалник на општина Илинден,

22. Група избирачи Невена Горгиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Карпош,

23. Група избирачи Јован Пејовски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

24. Група избирачи Мирослав Славковиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

25. Горан Рајчевски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево

26. Горан Чекаловиќ, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево

27. Група избирачи Горан Русовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

28. Група избирачи Стефан Путовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Чучер Сандево,

29. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за членови на совет на општина Маврово и Ростуша,

30. Стојанче Лазов, кандидат за градоначалник на општина Росоман,

31. Ана Петровска, кандидат за градоначалник на Град Скопје и

32. Група избирачи Драгана Велковска, листа на кандидати за членови на совет на Град Скопје.

33. Група избирачи Габриела Илиевска, листа на кандидати за членови на совет на општина Битола.

34. Група избирачи Ивица Аврамовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод,

35. Група избирачи Бране Јовановски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонски Брод

36. Група избирачи Филип Џуковски, листа на кандидати за совет на општина Маврово и Ростуше,

37. Перо Митревски кандидат за градоначалник на општина Македонска Каменица,

38. Група избирачи Перо Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

39. Група избирачи Ахмедин Рамовиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Долнени,

Собирањето на потписи ПРОДОЛЖУВА за:

1. Зоран Лазаровски-Паљо, кандидат за градоначалник на општина Битола,

2. Група избирачи Ремзи Медиќ, листа на кандидати за совет на општина Битола,

3. Група избирачи Ристенка Алтипармаковска и Група избирачи Златко Шурбески, листи на кандидати за членови на совет на општина Могила,

4. Ацо Новевски, кандидат за градоначалник на општина Македонски Брод,

5. Шаќир Ислјами, кандидат за градоначалник на општина Врапчиште,

6. Група избирачи Африм Селими, листа на кандидати за членови на совет на општина Врапчиште,

7. Дејан Велиновски и Миран Митевски, кандидати за градоначалник на општина Македонска Каменица,

8. Група избирачи Миран Митревски, листа на кандидати за членови на совет на општина Македонска Каменица,

9. Група избирачи Владо Ристов, листа за членови на совет на општина Зрновци,

10. Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово,

11. Група избирачи Милош Стаменковиќ, Група избирачи Сузана Ѓорѓевиќ и Група избирачи Ивана Ѓоѓиевска, листи на кандидати за членови на совет на општина Куманово,

12. Група избирачи Андон Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Демир Капија,

13. Група избирачи Стевче Стевоски, листа на кандидати за членови на совет на општина Охрид,

14. Група избирачи Александар Николовски, листа на кандидати за членови на совет на општина Дебарца,

15. Група избирачи Дејан Ѓорѓиев, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип,

16. Група избирачи Денис Тодоровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Пробиштип,

17. Насто Палиоски, кандидат за градоначалник на општина Струга,

18. Иљо Ангов, кандидат за градоначалник на општина Василево,

19. Група избирачи Абдул Азис Адеми, листа на кандидати за членови на совет на општина Тетово,

20. Енвер Пајазити, кандидат за градоначалник на општина Брвеница,

21. Група избирачи Дејан Димитровски, листа на кандидати за членови на совет на општина Гази Баба,

22. Група избирачи Александар Јаневски, листа на кандидати за членови на совет на општина Петровец,

23. Васко Костов, кандидат за градоначалник на општина Карпош,

24. Група избирачи Јован Златевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

25. Група избирачи Маријанчо Арангелов, листа на кандидати за членови на совет на општина Кавадарци,

26. Мартин Кировски, кандидат за градоначалник на општина Кочани,

27. Група избирачи Венко Крстевски, листа на кандидати за членови на совет на општина Кочани,

28. Горан Поцев, кандидат за градоначалник на општина Радовиш,

29. Група избирачи Александа Илиев Трајанова, листа на кандидати за членови на совет на општина Радовиш,

30. Група избирачи Ѓорѓи Танушев, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

31. Група избирачи Шевкет Асанов, листа на кандидати за членови на совет на општина Струмица,

32. Група избирачи Стојанчо Велков, листа на кандидати за членови на совет на општина Босилово,

33. Група избирачи Божо Лажетиќ, листа на кандидати за членови на совет на општина Центар, и

34. Зоран Чиплаковски, кандидат за градоначалник на општина Берово,

35. Ристо Џаков, кандидат за градоначалник на општина Богданци,

36. Група избирачи Борис Ванчев, листа на кандидати за членови на совет на општина Богданци,

37. Марјанчо Колевски, кандидат за градоначалник на општина Кратово,

38. Група избирачи Македонка Ангеловска, листа на кандидати за членови на совет на општина Кратово,

39. Јордан Павлов, кандидат за градоначалник на општина Лозово,

40. Група избирачи Владе Миланов, листа на кандидати за членови на совет на општина Лозово,

41. Група избирачи Муамет Ахмедов, листа на кандидати за членови на совет на општина Чашка,

42. Александар Симоновски. Кандидат за градоначалник на општина Зелениково,

43. Влатко Смоковски, кандидат за градоначалник на општина Чучер Сандево,

44. Данела Арсовска, кандидат за градоначалник на Град Скопје,

45. Љубомир Јосифовски, кандидат за градоначалник на Град Скопје

Подрачните одделенија и канцеларии на ДИК работат секој ден од 8 до 20 часот.

На 27, 28 и 29 август ќе работат до 21 часот, а на 30 август до 24 часот.

Собирањето на потписи трае заклучно со 30 август.

Државна изборна комисија, Тим за односи со јавноста

напиши коментар

0 Коментари

Сеуште нема коментари!

Биди прв што ќе коментира.

Напиши коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.