На Истокот не му требаат работници. Од вкупно 10.000 активни огласи, овде се одвај 130. 0

На Истокот не му требаат работници. Од вкупно 10.000 активни огласи, овде се одвај 130, односно само 0,5 % од вкупниот број на слободни работни места. По општини, најголема потреба

Читај повеќе